Räddningstjänsten

Är en ganska komplex rubrik för en rad olika samhällsinstanser som svarar för säkerhet och omhändertagande av behövande utsatta människor i landet. De som arbetar med sådana tjänster har på senare år fått ett populärt smeknamn: Blåljuspersonal. Detta för främst polis, brandkår och ambulanspersonal. Men räddningstjänst är ett mycket vidare begrepp än så.
Sjöfartsverket har ansvar för flygräddning vid flygolyckor och sjöräddning i Svenska Sjöräddningsregionen (SAR). Dock utförs sjöräddning av Sjöräddningssällskapet som är en ideell organisation som drivs av frivilliga

Länsstyrelsen har ansvar för olyckor av kärnteknisk art, radioaktiva ämnen. Kustbevakningen har ansvar för miljörelaterade olyckor på svenska kuster och sjöar. Kommuner har normalt ansvar för ambulanser och brandkår. Polisens ansvar omfattar även fjällräddning.

Vidare kan man tillföra civilt försvar, tidigare Hemvärnet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till avdelningen räddningstjänst. Dessutom kan försvaret anses ha ett visst ansvar för medborgarnas skydd mot utländskt angrepp

Räddningstjänst är ett samlingsbegrepp för de insatser som stat och kommun skall upprätthålla vid olyckor och faror, vilket regleras i en ”lag om skydd mot olyckor” från år 2003.
Beträffande den kommunala räddningstjänsten så stiftar kommunerna själva regler inom ramen för lagen. Det kan heta Brandkår, Brandförsvar eller Räddningstjänst på olika håll i landet. Barn och ungdomar drömmer ofta om ett framtida yrke som polis eller brandman, eller sjukvårdare och läkare.